010-450 61 70

Välkommen till TMS AB

TMS AB tillverkar specialutvecklade produktionsutrustningar.

TMS AB

TMS AB är ett dotterbolag till Polarbröd AB. Vår verksamhet består av produktutveckling, konstruktion och tillverkning av systemlösningar, maskiner och detaljer för industriell verksamhet. TMS har, förutom Polarbröd, även ett stort antal kunder runt om i Sverige.
Med hjälp av avancerad datorstödd konstruktion utför bolaget fleraxlig bearbetning och fräsning av specialdetaljer för i huvudsak processindustrin. Hög teknisk och kvalitativ nivå med kundanpassning och korta leveranstider är vårt signum. Vi medverkar från idé till färdig produkt och tar totalansvar för komplexa installationer och underhåll av våra produkter.